Hva skjer? - Fagforbundet

Hva skjer?

August 2018

Fase 2 - uke 2 (kurs 2)

September 2018

Regionstyremøte

Leka

Samling for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Ergonomi for deg som jobber på kontor- Fagdag for yrkesseksjon kontor og administrasjon

Quality Hotel Panorama, Trondheim

Oktober 2018

Fase 2 - uke 1 (kurs 3)

Samling for ansatte innen kirke/gravplass Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Erzscheidergården, Røros

Fagdag om mobbing for Yrkessekjon kirke, kultur og oppvekst, Steinkjer

Grand Hotell, Steinkjer

Fagdag for veidriftere og feiere - Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal

Uføre- og pensjonistkonferanse

Fagdag om mobbing for Yrkessekjon kirke, kultur og oppvekst, Trondheim

Fylkesbiblioteket i Trondheim

Regionstyremøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

November 2018

Ungdomskurs - felles med LO

Fase 2 - uke 2 (kurs 3)

Samling for ledere og hovedtillitsvalgte

Forbundsuka

Trøndelag

Desember 2018

Regionstyremøte