Kontakt - Fagforbundet

Styret

Nestleder fagforeningen Fridtjov Kvernland
Sekretær fagforeningen Anita Svee

Send epost

Opplæringsansvarlig fagforeningen Linda Anita Nygård

Send epost

Kasserer fagforeningen Irene Aune Jakobsen

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Kari Heggland Risvik

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Anne Turid Strøm

Send epost

Leder Seksjon Helse og Sosial Inga-lill Groven Strøm

Send epost

Leder Seksjon for Kirke, Kultur og Oppvekst Aina Stein

Send epost

Leder Seksjon Samferdsel og Teknisk Paul Arne Sørgård

Send epost

Leder Seksjon Kontor og Administrasjon Greta Hagen

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Annlaug Stene

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Audhild Melhus

Send epost

Revisor fagforeningen May Hepsø Brattgjerd

Send epost