Styret

Kasserer fagforeningen Irene Aune Jakobsen

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Kari Heggland Risvik

Send epost

Leder Seksjon Kontor og Administrasjon Greta Hagen

Send epost