Nyvalgt kasserer? Nå blir det kassererkurs - Fagforbundet

Nyvalgt kasserer? Nå blir det kassererkurs

Det innkalles til kassererkurs for nyvalgte kasserere. Det anbefales også at fagforeningsledere og revisorer deltar for å sikre kunnskap om fagforeningas økonomi.

Tid: 17.-18. februar, kursstart kl. 10.00 – slutt kl. 15.00 (dag 2)

Sted: Teams (Link til Teams vil bli sendt ut til deltakerne etter påmeldingsfristen)

 

Tema:

- Vedtekter

- Kassererens oppgaver

- Regnskapsrutiner og regnskap

- Budsjett

 

Alle må registrere sin deltakelse elektronisk på følgende link innen 14.02.21: 

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/kassererkurs-2021/register 

 

Informasjon vedrørende permisjon:

Du må søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale. Skulle du ikke få permisjon med lønn, ta kontakt med opplæringsansvarlig Marie Jonsson.

 

 

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Marie Jonsson: marie.jonsson@fagforbundet.no