Stor seksjonskonferanse på Tiller - Fagforbundet

Stor seksjonskonferanse på Tiller

5.-6. november er det stor aktivitet på hotellet på Tiller. Ca 70 seksjonstillitsvalgte er samlet til konferanser disse dagene.

I dag 5. november er temaet :
Skjulte strateger, myke ord og magiske innsparingstall
– Hvordan skal vi forstå og vinne debatten om offentlige tjenester? 

Linn Herning fra For velferdsstaten har arbeidet med å avkle høyresidas triks i debatten om privatisering og effektivisering i offentlig sektor. Hun kommer til Fagforbundet Sør-Trøndelag for å hjelpe oss å avsløre deres skjulte strateger, myke ord og magiske innsparingstall.

I morgen 6. november har seksjonene egne temaer.