Seksjonsledersamling 5. og 6. November - Fagforbundet

Seksjonsledersamling 5. og 6. November

  • dscn1254
  • dscn1251
  • dscn1257

Alle 4 seksjonene i Sør-Trøndelag hadde 5. og 6. November samling for sine seksjonsledere.

Sekjonsledersamlingen hadde to innholdsrikt og aktive dager. Første dag var forbeholdt temaet Skjulte Strateger, andre dag var for hver enkelt seksjon. 

Linn Herning fra For Vellferdsstaten hadde hele første dagen med temaet Skjulte Strateger. Over 60 deltakere var aktivt med i dialogen, og fikk en lærerik dag. Linn Herning tok for seg høyresidens bruk av ord og strategier for å få gjennomslag for sin retorikk. Det var også en gjennomgang hvordan private selskaper kan bygge seg opp, for å vanskeliggjøre det å finn ut av økonomistrømmen og ansvaret. Avsluttningsvis ble det ett gruppearbeid for å høre om noen av deltagerne har vært ut for noe av denne måten å legge frem ting på.

Linn Herning la frem budskapet på en slik måte at alle som var der, gikk hjem med en klar forståelse av hvordan ord og uttrykk brukes for å få gjennomslag for sine ideer.

Andre dag hadde de 4 seksjonene møter hver for seg. Hovedtemaet denne dagen var strategiplan for 2015, og handlingsplanen for sekjonenene det neste året.