Til deg som er medlem i Fagforbundet og skal studere i ett eller flere år - Fagforbundet

Til deg som er medlem i Fagforbundet og skal studere i ett eller flere år

Vet du at du fortsatt kan være medlem i Fagforbundet i studietiden?

Behold så godt som alle dine medlemsfordeler selv om du endrer til ett sturdentmedlemskap til kr 250 pr semester.

Medlemskapet koster kr 250 pr semester. Du får fremdeles hjelp og bistand i jobben. Medlemskapet inkluderer også LO favør innboforsikring, samt gir tilgang til alle de andre LO favør fordelene.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 30 studiepoeng pr år.Inntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense angående stipend.  Inntekt i studiets ferieperioder regnes ikke med. 

Du som har vært yrkesaktivt medlem i Fagforbundet de siste 6 månedene kan også søke forbundets stipendordning og få deler av dine studieutgifter dekt. Les mer her.

Har du spørsmål, eller ønsker å endre medlemskapet ditt? Ta kontakt med oss via din plasstillitsvalgt, fagforeningen eller kontakt forbundsregionen.