Vellykket tariffkonferanse og representantskapsmøte på Røros - Fagforbundet

Vellykket tariffkonferanse og representantskapsmøte på Røros

Kaja 2 mnd
Konferansen yngste deltaker

Tariffkonferanse ble arrangert den 13. - 14. oktober. Over 100 tillitsvalgte var tilstede. Konferansen ble innledet av forbundssleder Jan Davidsen.

Han ga oss en glimrende innledning i Fagforbundets tariffpolitiske ståsted sett i forhold til blant annet verdens økonomi og fattigdoms spøkelse.

VI fikk en flott debatt, før delegatene starta jobbing med tariffkrava.

Etter lunsj den 14. starta representantskapsmøte.  Her hadde vi egen valgkamp, - og etter Stortingsvalget på dagsorden. 1. nestleder Geir Mosti innledet på det sistnevnte emne på glimrende måte. Dette ble etterfulgt av en flott debatt med mange gode faglige innlegg, og med mange nye delegater på taler stolen. Flott.

Represetantskapet var godt fornøyd med egen valgkamp, og er klar for neste - kommune og fylkestingsvalg i 2011.

Neste dag startet med medlemoppfølging og Fagforbundsuka ved opplæringsansvarlig Tarjei Leistad. Mange tok ordet i dette viktige arbeidet, og det kom mange innspill til videre jobbing. Så sto internasjonal politikk på sakskartet. Barnebyen i Angola og solidaritetsprosjektet i St.Petersburg. Judith Refsnæs fortalte oss om dette prosjektet, før vi fikk vist en film som Fagforbundet St.Olav har laget og finansiert. En av iniatitakerne til dette arbeidet er Gunnar Husby. Et utrolig tankevekkende og flott innslag.

Under disse dagene ble det solgt varer fra messa til dette formålet, det kom inn 8000 kroner, pluss at vi fikk inn 6000 kroner på auksjon. Auksjonen ble avholdt under middagen siste kvelden. Fagforbundet St.Olav "gikk av med seierer", og ble eier av en flott strikket Ludvik figur.

TIlslutt la redaskjonskomiteen frem sine forslag til uttalelser.