Lærlingpatruljen 2009 - Fagforbundet

Lærlingpatruljen 2009

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Sør-Trøndelag har i ukene 44 og 45 hatt lærlingpatrulje i fylket. Det har vært besøk i mange kommuner og arbeidsplasser som har lærlinger.

Inntrykket ungdomstillitsvalgt Tor Andreas Skagseth sitter igjen med etter patruljen er at lærlingene stort sett får god oppfølging og opplæring.  

-En bekymring er derimot at en del av lærlingene blir brukt som vikarer i læretiden. Dette er en utvikling vi ikke liker, sier Skagseth.

Når det gjelder antall lærlingeplasser, ser det ut som om at de kommunene som er besøkt av patruljen, har innsett hvor viktig det er med fremtidig arbeidskraft. Lærlingeplasser er viktig for å holde ungdommene i kommunene.

Ungdomsutvalget har også hatt møter med ordførerne og de som har ansvaret for lærlingene i kommune. Dette for å høre hvordan de syns ordningen fungerer og om de ser nytten av å ha lærlinger. Kommunene ungdomsutvalget har snakket med er veldig positive til selve lærlingeordningen og at det er en god måte å rekruttere folk til fremtidige ledige stillinger.

Ungdomsutvalget vil takke alle som har vært med og bidratt til årets patrulje og håper på en minst like bra patrulje neste år.