Årets julelotteri - Fagforbundet

Årets julelotteri

Under styremøtet 14. dember ble det foretatt trekning i årets lotteri. Inntektene går i sin helhet til sykehuset vårt i St. Petersburg. Se vedlegget.

Dokumenter