Nye regler for sykmelding fra 1. juli 2004 - Fagforbundet

Nye regler for sykmelding fra 1. juli 2004

Sykefraværet er fortsatt høyt, og nye regler for sykmelding er vedtatt som en oppfølging av IA-avtalen. Hovedregelen er at den sykmeldte så tidlig som mulig skal forsøke seg i arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiver på sin side har plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan.

De nye reglene er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Legeforeningen, NHO, LO, Sosialdepartementet og Trygdeetaten. Partene har vært enige om at det har vært nødvendig å legge større ansvar på arbeidsplassen som den viktigste arenaen for oppfølging ved sykdom.

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren skal samarbeide om å finne løsninger, og legen skal være en medspiller. De nye reglene gjør det mulig for tillitsvalgte å legge større press på arbeidsgiver for å jobbe aktivt med sykefraværsforebyggende arbeid.

Det er utarbeidet en ny attest: "Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom" som erstatter den sykmeldingsattesten vi har nå.

Trygdeetaten har utarbeidet et faktaark som det er viktig at alle tillitsvalgte setter seg inn i. Her gjennomgåes alle endringene på en oversiktelig måte. Linken finner du på siden her.
På Trygdeetatens nettside finnes også en mer overfladisk oppsummering av de nye reglene.

Lenker