Sjåfører raser mot tvungen tomkjøring - Fagforbundet

Sjåfører raser mot tvungen tomkjøring

LO-sekretær og medlem i Fagforbundet, John-Peder Denstad. (Foto: Arkiv: Kari-Sofi Jenssen)

Team Trafikk skal parkere 80 av 200 busser en mil fra sentrum i Trondheim. – Dette gir store miljøkostnader, sier John-Peder Denstad i Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens forening til Adresseavisen.

Det planlegges nå full utflytting til nye bussdepoter på Kvenild og Ranheim. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker bussdepot på Kvenild ved Sandmoen, og på Ranheim. Det er beregna at et nytt permanent bussdepot på Kvenild vil kunne koste ca 167 millioner kroner, og at kostnadene for det som kan komme på Ranheim vil ligge på rundt 230 millioner kroner.

Miljøfiendtlig
– Beregninger viser at den ekstra tomkjøringen blir på rundt 450 000 kilometer i året, eller 11 ganger rundt ekvator, sier John Peder Denstad i Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens forening.

Hovedverneombudet for bussjåførene forteller Adresseavisen at det midlertidige bussdepotet på Kvenlid er en parkeringsplass med en brakkerigg, som verken har vaskehall eller sericehall. Her skal tjenestene leies inn. Halvparten av bussene, de som går på gass, må til Sorgenfri for å tanke, fordi Kvenild per i dag ikke har gasstank.

Trondheim kommune, som eier Sorgenfri, ønsker å omdisponere arealet til å utvikle og fortette byen. Denstad og Sehm mener begge at man istedenfor å flytte ut av byen burde gravd seg nedover og laget garasjeanlegg, samt bygget i høyden på Sorgenfri.

Tillitsvalgte mot anbudsordningen
Et av argumentene for å flytte til nye bussdepoter er at depotet ikke skal være konkurransevridende for Team Trafikk.

– Sjåførene er forbannet rundt kantinebordene på Sorgenfri og i Dronningensgate. Vi mener politikerne i fylket må se på konsekvensene av anbudsordningen for busstrafikken i byen, sier Harald Sehm til Adresseavisen.

Han får støtte av John-Peder Denstad, som har følgende å si om fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik:

– Vi har skilt lag i synet på det å bruke anbud for å lage gode kollektivtilbud.

AtB er det fylkeskommunalt eide administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Trondheimsregionen. Busstjenestene i byen er satt ut på anbud, og det første vant Team Trafikk. Det andre skal ut neste år.