Effektiv opplæring - Fagforbundet

Effektiv opplæring

To forholdsvis nye tillitsvalgte har vært i "byen" på Fane2-opplæring.

Leder Aud Iversen og hovedtillitsvalgt Kristin Bakøy fra Fagforbundet Rissa har vært inne hos vår ressursperson Liv R.Bolme for opplæring i Fane2.
Begge er enige om at denne type opplæring er meget god, og de har fått mye ut av dagen.
De har bl.a. gått igjennom både trekklister, fremføring av disse og rapportene.

Er det andre foreninger som har behov for mere opplæring i Fane2, ikke nøl med å ta kontakt med Liv R.Bolme eller Elisabeth Eidem.