LO-debatten: Du bestemmer - LO på din side - Fagforbundet

LO-debatten: Du bestemmer - LO på din side

Vi starter nå den store LO-debatten foran neste års LO-kongress. I løpet av høsten vil alle medlemmer i LO-forbundene bli invitert til å si hva som bør være LOs viktigste faglige og politiske krav de neste fire årene. Medlemmenes svar skal forankres på LO-kongressen i mai neste år.

v      Delta i LOs medlemsdebatt og kampanje foran LO-kongressen i mai 2005 og Stortingsvalget.
v      Som LO-medlem skal du NÅ bestemme hvilke faglige og politiske saker som er viktigst.

v      LO-medlemmenes svar skal forankres på LO-kongressen.

v      Som LO-medlem skal du bli hørt, sett og lyttet til.

v      De politiske partiene må før Stortingsvalget gi svar på om de støtter LO-medlemmenes krav.

v      Vi skal ha et stortingsflertall og en regjering som jobber med oss - og ikke mot oss.


 

Fagforbundet Sør-Trøndelag oppfordrer alle medlemmer til å delta i debatten.


Bruk svarskjema i Fagbladet eller
gå herfra direkte til LOs debattsider.