Representantskapsmøte Oppdal 16. og 17.11.2004 - Fagforbundet

Representantskapsmøte Oppdal 16. og 17.11.2004

Nærmere 100 representanter var samlet på Oppdal 15. og 16. 11.04 til Representantskapsmøte. Selv om "kong vinter" også deltok, kom alle velberget fram.

Saker som ble behandlet var utvalgstrukturen i fylkeskretsen (vedtak kan leses i protokollen), inkluderende arbeidsliv, info fra seksjoner og utvalg, strategiplan 2005, Kompetansesenterets time og uttalelser fra redaksjonskomiteen.

Inkluderende arbeidsliv
Guttorm Eilertsen, lege - og Jarle Øra, kommuneadvokat innledet denne bolken med vinklinger sett fra en lege og fra arbeidsgivers side.  Etter innledningene fikk vi en god debatt hvor mange problemstillinger ble belyst.

Strategiplan 2005
Etter en innledning av Gunn Elin Flakne, ble planen samt en film om samfunnsutvikinga på New Zealand diskutert i grupper.  Filmen gjorde sterkt inntrykk på mange!  Kommentarer som kom fram under gruppearbeidet tar fylkesstyret med seg i den videre behandling av strategiplanen.

Uttalelser fra redaksjonskomiteen er sendt avisene til i Sør-Trøndelag.  Pressemeldingene finner dere som vedlegg til høyre.

Dokumenter