Kontakt - Fagforbundet

Styret

Nestleder fagforeningen Fridtjov Kvernland
Sekretær fagforeningen Anita Svee

Send epost

Opplæringsansvarlig fagforeningen Linda Anita Nygård

Send epost

Kasserer fagforeningen Irene Aune Jakobsen

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Kari Heggland Risvik

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Anne Turid Strøm

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Annlaug Stene

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Audhild Melhus

Send epost

Revisor fagforeningen Greta Hagen

Send epost

Revisor fagforeningen May Hepsø Brattgjerd

Send epost